ДОГРАМА

    Дограмата която използваме е PVC и алуминиева дограма  от висококачествени, немски и български  профили.
    Марките с които работим във фирма “Идеал” са Rehay и Viva plast, които са се доказали на пазара с високото си качество.
    В комбинация с висококачествените стъклопакети и австрийския обков “Масо”, които използваме, ви гарантираме постигането на висока изолация  и енергоспестяемост.

    Фирмата ни  участва в европейския проект за енергийна ефективност REECL на Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност в България. Всеки клиент, кандидатствал по този проект може да получи 20%, в определени случай и 30% от общата сумата като безвъзмездна помощ. Ние изготвяме  официална оферта и ви насочваме  към Pro Credit Bank, участваща в програмата. След предоставянето на необходимите документи банката решава дали да ви отпусне кредит. При одобрение и след издаване на приемно предавателен протокол от нас, 20% се приспадат от общата сума на кредита по банковата ви сметка. 
         За повече информация посетете сайта на програмата по енергийна ефективност REECL или директно ни позвънете.

гр.Пловдив
ул.Даме Груев 5
ул.Царевец 49
0885 444 087
0887 833 186
Skype: bgideal
e-mail: bgideal@abv.bg


>